Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Razpis za zbiranje predlogov št. GR/001/22 Sklada za MSP (Ideas Powered for Business SME Fund)  Razpis za zbiranje predlogov št. GR/001/22 Sklada za MSP (Ideas Powered for Business SME Fund)

  Objavljeno: spletna stran Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), datum: 10. 1. 2022

  Namen razpisa: 

  Splošni namen razpisa je prispevati h krepitvi rasti in konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) v EU, da se omogočita hitrejše okrevanje in večja odpornost gospodarstva EU kljub težavnemu poslovnemu okolju, ki ga je povzročila pandemija covida-19.

  Cilji razpisa: 

  Cilj razpisa je spodbujati MSP k učinkoviti uporabi in razvoju intelektualne lastnine s finančno podporo za pridobitev pravic intelektualne lastnine (znamke, modeli, patenti) in predhodni pregled pravic intelektualne lastnine.

  Predmet razpisa: 

  Financiranje iz Sklada za MSP bo potekalo v obliki vrednotnic za intelektualno lastnino, s katerimi se bodo sofinancirale:

  • dejavnosti, povezane z znamkami in modeli ter storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine - storitev IP Scan (vrednotnica 1),
  • dejavnosti, povezane s patenti (vrednotnica 2).

  Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan v letu 2022 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja podobno storitev - Prva i, brezplačno.

  Vsako MSP lahko zaprosi za največ eno vrednotnico 1 in eno vrednotnico 2.

  Glede na vrsto dejavnosti se bodo uporabljala naslednja pravila sofinanciranja:

  • prijave znamk in modelov v EU: 75 % upravičenih pristojbin za regionalne ali nacionalne znamke ali modele v državah članicah EU, znamke EU ali registrirane modele Skupnosti,
  • prijave znamke in modelov zunaj  EU: 50 % upravičenih pristojbin za vloge prek madridskega ali haaškega sistema, vključno z osnovnimi pristojbinami in pristojbinami za imenovanje za države nečlanice EU,
  • nacionalni patenti: 50 % upravičenih pristojbin za podelitev nacionalnega patenta v državah članicah EU.

  Najvišji znesek vrednotnice 1 na upravičenca je 1.500 EUR, vrednotnice 2 pa 750 EUR.

  Pogoji za sodelovanje: 

  Upravičeni prijavitelji so MSP s sedežem v eni od držav članic EU. Ostali pogoji za sodelovanje so navedeni v razpisu EUIPO.

  Vrednost razpisa: 

  Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje ukrepov v okviru razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 16.000.000 EUR.

  Razpisnik: Urad EU za intelektualno lastnino

  Rok: 

  Vloge na razpis je možno oddati od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022. Pred oddajo prijave se je treba registrirati oziroma predhodno ustvariti uporabniški račun.

  Dodatne informacije: 

  Za vprašanja, povezana z razpisom, je na voljo informacijski center urada EUIPO na naslovu: information@euipo.europa.eu ali telefonski številki: +34 96 513 9100. Na spletni strani EUIPO so objavljeni odgovori na pogosta vprašanja.

  Razpisna dokumentacija: 

  Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani EUIPO:

  https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/grants-sme-fund-2022

  Več: 

  Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija