Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022)


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 11. 2. 2022, Stran: 301

  Namen javnega razpisa: Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

  Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:

  • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
  • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
  • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
  • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
  • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

  Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,
  • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
  • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

  Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:

  • Organizacija in izvedba poslovnih dogodkov (poslovne konference, forumi, okrogle mize, matchmaking, gospodarske delegacije, seminarji o možnostih poslovanja na tujem trgu, predstavitve slovenskega poslovnega in investicijskega okolja ter ponudbe slovenskega gospodarstva v tujini, investicijske konference ipd.);
  • Aktivna udeležba na poslovnih dogodkih drugih poslovnih subjektov, z namenom posredovanja informacij o tujem poslovnem okolju slovenskim podjetjem oziroma informacij o slovenskem poslovnem okolju tujim podjetjem;
  • Informiranje slovenskih in tujih podjetij o poslovnih priložnostih, nudenje pomoči pri vzpostavljanju stikov in organizacija predstavitve podjetij;
  • Poglobljeno individualno svetovanje slovenskim podjetjem po meri podjetja;
  • Zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu (posredovanje poslovnih novic in konkretnih poslovnih priložnosti na tujih trgih);
  • Promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja, vključno z vzpostavitvijo in delovanjem showrooma;
  • Promocija dejavnosti slovenskega poslovnega kluba, vključno z vzpostavitvijo in prenovo spletne strani.

  Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.

  Več o pogojih za sodelovanje najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.

  Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

  Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 18. 3. 2022, do 13.00 ure.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: spk@spiritslovenia.si.

  Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija