Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  25. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene ureditvi distribucijskih centrov in zbirnih centrov za živa


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 11. 2. 2022, Stran: 261

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev iz 10. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

  Cilj operacije je izboljšanje konkurenčnosti ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

  Predmet podpore so naložbe v ureditev zbirnih centrov za živali ter naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja priprava primarnih kmetijskih proizvodov članov skupine ali organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge iz sedmega odstavka 6. člena Uredbe za namen prve prodaje v skladu z 12. točko pod (35) Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje:

  a) ureditev zbirnih centrov za živali s pripadajočo opremo:

  • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
  • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • ureditev skladišč za krmo oziroma nakup pripadajoče opreme,
  • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov (prevoz rejnih živali);

  b) ureditev distribucijskih centrov za rastlinske pridelke:

  • ureditev skladišč in hladilnic oziroma nakup pripadajoče opreme za skladiščenje, pakiranje in pripravo rastlinskih pridelkov za prvo prodajo predelovalcem ali prodajnim posrednikom;
  • nakup pakirnih linij;
  • nakup tovornih vozil z opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.000.000 EUR, ki se razdelijo po naslednjih sklopih:

  • 1.000.000 EUR za naložbe skupin kmetov (sklop A) ter
  • 2.000.000 EUR za naložbe pravnih oseb (sklop B).

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 7. marca 2022 do vključno 16. maja 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija