Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis - PRILOŽNOST ZA MSP NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH – Objavljen je Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

   

  Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad danes v Uradnem listu št. 29/2022 objavil Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih.

  Namen javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro, malih in srednje velikih podjetij s skupno vrednostjo upravičenih stroškov najmanj 100.000,00 EUR, ki izkazujejo snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, vlagateljev, ki izkazujejo okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim za polni delovni čas na dan 28. 2. 2022, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge, ter so na dan oddaje vloge na predmetni javni razpis vsaj 18 mesecev registrirana oziroma vpisana po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 oziroma Zakonu o zadrugah - ZZad, oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah, in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov je 20.000.000 EUR. Sofinanciranje bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/II, datum potrditve sheme: 10. 11. 2020; trajanje sheme: 31. 12. 2023).

  Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 29. 03. 2022, drugi pa 12. 04. 2022.

  Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa.

  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

  Za podrobnejšo seznanitev s pogoji in merili samega razpisa bomo na Gospodarski zbornici Slovenije v kratkem organizirali informativni dan. O podrobnostih dogodka boste pravočasno obveščeni.

  Vse objave javnih razpisov lahko spremljate tudi na naši spletni strani Aktualni razpisi.

  Več informacij: razpisi@gzs.si

   

   

  Fotogalerija