Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022


  Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022

  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 04. 03. 2022

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2022 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA . Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami  v obliki svetovanja podjetjem.

  Cilj razpisa: Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno - razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 8 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela  mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster) . Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

  Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti  ni predmet sofinanciranja.

   

  V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polnopravnih članic  (27 EU držav, Severna Makedonija, Islandija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina in Velika Britanija), sodelujejo tudi Albanija in Bosna in Hercegovina s svojimi informacijskimi točkami, Južna Koreja kot partnerska država ter Argentina, Kanada, Južna Afrika, Čile in Singapur kot pridružene članice. 

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Upravičenci/ciljna skupina (v nadaljevanju: upravičenci) so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS, 158/20 – ZintPK-C in 18/21; v nadaljevanju: ZGD-1), in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Povzetek javnega razpisa je dostopen tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna predvidena višina sredstev na razpisu je 3.000.000,00 EUR. Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 160051, projekt 2130-14-0004, konto 4102, v letu 2022 predvidenih 200.000,00 EUR, v letu 2023 pa 1.000.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2023, je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za naslednja leta, predvidoma pa 1.000.000,00 EUR v letu 2024 in 800.000,00 EUR v letu 2025.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Rok: Rok za oddajo vlog na razpis v letu 2022 je 11. 4. 2022..

   

  Dodatne informacije: Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu, na e-naslovu: eureka-eurostars.mgrt@gov.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2022/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija