Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 11. 3. 2022, Stran: 816

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 500.000 eurov.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim delovnim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 31. marca 2022.

  Dodatne informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92: ponedeljek, torek in četrtek od 9. do 15. ure, sreda od 8.30 do 15. ure in petek od 8.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: aktrp@gov.si.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija