Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)


  Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO)

   

  Z današnjim dnem je bil objavljen Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO), ki ga je razpisala Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT). Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Razpis je namenjen večjim investicijam v nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev. Prijavijo  se lahko podjetja z večjimi investicijami, kar pomeni med 1 in 12 milijoni evrov v predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 milijoni evrov v storitveni dejavnosti ter med 0,5 in 2 milijoni evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Investicija v stroje in opremo mora v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je 88,5 milijona evrov. Delež sofinanciranja je odvisen od doseženega števila točk pri samih merilih ter maksimalne dovoljene subvencije glede na velikost in regijo oz. upravičeno območje. Razpis ima dva roka za prijavo, in sicer 22. 04. 2022 ter 1. 10. 2022.

   

  Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa.

  Fotogalerija