Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije v letu 2022


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 18. 3. 2022, Stran: 906

  Namen razpisa: Namen tega javnega razpisa je izboljšanje letalske povezljivosti Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenija) z evropskimi in tretjimi državami.

  Cilj razpisa: Cilj je ohraniti obstoječe in spodbuditi vzpostavitev novih rednih mednarodnih letalskih linij prevoznikov, ki so zaradi posledic pandemije prenehali leteti v Slovenijo.

  Zaradi posledic epidemije virusa Covid-19 je bil, in je še vedno, letalski promet v Evropi in po svetu močno omejen, enako velja za Slovenijo. Po podatkih Eurostata je v letu 2020 znašal upad potniškega prometa v Sloveniji v primerjavi z letom 2019 - 83,3 % (povprečje EU - 73,3 %), s čemer je zabeležila največji upad med vsemi EU državami (vir: Eurostat (online data code: avia_paoc)).

  Obseg letenja tujih letalskih prevoznikov v in iz Slovenije je bil v času od nastopa epidemije Covid-19 do danes odvisen predvsem od sproščanja omejitev pri prehodih meja in drugih restriktivnih ukrepov v posameznih državah glede na epidemiološko sliko receptivnega in emitivnih trgov, s tem pa je močno povezano tudi povpraševanje po letih. V Sloveniji še vedno nimamo nacionalnega letalskega prevoznika, kar je še dodaten razlog, da se soočamo s počasnim okrevanjem letalskega potniškega prometa.

  Turistični tokovi so bili v času prepovedi opravljanja letalskih letov povsem zaustavljeni, po ponovni postopni vzpostavitvi prometa pa znatno okrnjeni. Letalski prevozniki so se v letih 2020 in 2021 le postopoma vračali na mednarodno letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

  Okrevanje letalskega prometa je postopno. Po podatkih IATA (Mednarodno združenje zračnega prometa) smo novembra 2021 v Evropi imeli 75 % letov iz leta 2019, a le 54 % destinacij. Nič boljša ni situacija v Sloveniji. V Slovenijo je leta 2019 redno letelo 17 tujih prevoznikov, nekateri tudi več krat tedensko na več različnih linijah. To število je po začetku epidemije začelo upadati in doseglo najnižjo vrednost oktobra 2020, ko jih je letelo le še 6.

  V Sloveniji se dodatno soočamo z edinstveno situacijo izgube dolgoletnega nacionalnega letalskega prevoznika Adrie Airways v letu 2019, ki je prepeljal približno polovico vseh potnikov na ljubljanskem letališču. Slovenija je tako v letalskem potniškem prometu postala povsem odvisna od tujih letalskih prevoznikov.

  V letu 2021 se je število linij in prepeljanih potnikov izboljšalo, še vedno pa je ohranitev letalskih linij odvisna od številnih omejitev in tudi od državne pomoči. V Sloveniji želimo omogočiti vzpostavitev 22 destinacij v poletni sezoni v letu 2022 in preprečiti zmanjšanje letov zaradi številnih omejitev, ki so posledica Covid situacije.

  Slovenija je kot malo, odprto gospodarstvo močno izvozno usmerjena, saj nacionalni trg z dobrima 2 milijonoma prebivalcev ne omogoča zadostne domače potrošnje. Slovensko gospodarstvo je zato v pretežni meri odvisno od mednarodne trgovine kakor tudi od izvoza potovanj, zato je Slovenija močno podvržena vsaki spremembi poslovnega gibanja s strani tujih držav partneric. Mednarodni letalski promet in mednarodna povezljivost slovenskega gospodarstva ima za Slovenijo splošni gospodarski pomen, saj pomembno vpliva na razvoj gospodarstva celotnega območja Slovenije, ne zgolj turizma.

  Letalski prevozi povezujejo Slovenijo z mednarodnim poslovnim okoljem in omogočajo turistični pretok potnikov predvsem iz evropskih in drugih oddaljenih trgov. Zato je za Slovenijo vitalnega gospodarskega pomena, da obdrži redne letalske linije do najpomembnejših evropskih središč in do strateških tujih trgov, kot so Nemčija, Francija, Benelux, Švica in Velika Britanija, ter jugo-vzhodni del Balkana, poleg teh pa tudi do drugih tujih trgov. Povezavo z navedenimi destinacijami trenutno omogočajo le tuji letalski prevozniki, ki pa zaradi močnega upada letalskega potniškega prometa, nimajo interesa za dvig frekvenc letov.

  Turistična in transportna panoga, zlasti letalski promet, sta v okviru epidemije Covid-19 med najbolj prizadetimi panogami na svetovni ravni. Letalski prevozi so ključni za zagon turistične dejavnosti. Za Slovenijo je turizem ena izmed najpomembnejših gospodarskih panog, saj je do sedaj ustvarjala več kot 12 % slovenskega bruto domačega proizvoda. Slovenski turizem je v pretežni meri odvisen od potovanj tujih turistov, ki so pred pandemijo Covid-19 ustvarili kar 75 % vseh turističnih prihodov in 72 % prenočitev v Sloveniji.

  Po močnem upadu turističnega prometa v letu 2020 (49 % delež prihodov glede na leto 2019 in 58 % delež nočitev glede na leto 2019), je sicer slovenski turizem reševal domači gost. Upad tujih gostov, med temi tudi letalskih, je bil precejšen.

  Podatki prihodov in prenočitev v slovenskem turizmu od januarja do novembra 2021 so boljši kot v letu 2020, vendar še vedno bistveno pod ravnijo iz leta 2019. V obdobju od januarja do novembra 2021 smo zabeležili za 37 % manj turističnih prihodov in za 30 % manj turističnih prenočitev kot v istem obdobju leta 2019. Do konca novembra je zabeleženih 3,7 milijonov prihodov turistov in 10,5 milijonov turističnih prenočitev, oziroma za 21,4 % več turističnih prihodov in za 14,8 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani. Od tega so tuji gostje ustvarili 1,7 milijonov turističnih prihodov (47,2 %) in 4,5 milijonov prenočitev (43,6 %), to je za 44,4 % več turističnih prihodov in za 37,7 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju 2020. Domači gostje so v tem obdobju ustvarili 1,9 milijonov turističnih prihodov (52,8 % vseh) in 5,9 milijonov turističnih prenočitev (56,4 % vseh), kar predstavlja 6,2 % več turističnih prihodov in 1,7 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani.

  V letu 2021 znaša vrednost izvoza potovanj 1,5 milijarde evrov, kar je za 25,7 % več kot v istem obdobju leta 2020, a še vseeno kar 47 % manj kot v letu 2019, ko je vrednost izvoza potovanj znašala 2,8 milijarde evrov.

  Z razvojnega vidika Slovenije ima celovit prometni sistem vključno z zračnim prometom, ključno vlogo za gospodarsko vpetost v mednarodni prostor in še zlasti za spodbujanje turističnih prihodov v Slovenijo.

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih imajo letalski prevozniki s tem, da zagotovijo lete in pripeljejo potnike v Republiko Slovenijo.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so načrtovana oziroma predvidena za izvedbo predmetnega javnega razpisa v letu 2022 je 2.000.000,00 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Rok: Rok za oddajo vloge je 6. 6. 2022.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: avio.mgrt@gov.si s pripisom: JR spodbujanje letalske povezljivosti.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgrt.gov.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija