Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P1 Covid 2022 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 8. 4. 2022, Stran: 1140

  Predmet razpisa: Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Sberbank banka d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d.

  Namen razpisa: Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:

  • za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
  • za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Cilj razpisa: Cilji finančnega ukrepa:

  • omilitev posledic epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,
  • olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,
  • spodbujati rast in razvoj MSP,
  • krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 10.500.000 EUR.

  Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1.050.000 EUR.

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2022 oziroma do porabe sredstev.

  Javni razpis ima v letu 2022 naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10.

  Merilo za pravočasno oddano vloge je sistemski datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo oddane na e-portal Sklada najkasneje do 14. ure na posamezen prijavni rok.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-74, (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada: www.podjetniskisklad.si.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija