Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 49, Datum: 8. 4. 2022, Stran: 1176

  Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno oteževalo, saj se je od teh podjetij zahtevalo dodatna vlaganja (razkužila, maske, merilci temperature, dodatna usposabljanja, zahtevnejša organizacija dela itd.) ob hkrati manjših prilivih iz dejavnosti (zaradi zmanjšanja števila miz, obiskovalcev itd.).

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, s tem pa želimo:

  • ohraniti obstoj dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva,
  • omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19 in po ponovnem odprtju dejavnosti,
  • prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

  Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogoji najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 9.980.000,00 EUR.

  Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije

  Rok: Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrtk.covid19@spiritslovenia.si.

  Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpis/385 v okviru dokumenta »Odgovori na vprašanja«. Pri postavljanju vprašanj bodite previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Agencija si pridružuje pravico, da istovrstna vprašanja združuje in da nanje odgovori le enkrat z namenom boljše preglednosti in zagotavljanja višje kvalitete odgovorov za potencialne prijavitelje. Objavljena vprašanja in odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpis/385.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: www.spiritslovenia.si/razpis/385.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija