Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 22. 4. 2022, Stran: 1312

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2021 in 2022 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021.

  Namen razpisa: Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2021 ali 2022 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

  Cilj razpisa: Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2021 in 2022, do dneva oddaje vloge na natečaj, registrirale svoje podjetje in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga v letu 2022 organizira pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.

  Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

  Rok: Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

  Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko spletnega prijavnega obrazca na povezavi: www.podjetniskiportal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.

  Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

  Razpis bo odprt do vključno 20. 5. 2022, do 16.00 ure.

  Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko Podjetniškega portala do vključno 20. 5. 2022, do 16.00 ure.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

  Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem (8) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpis/387.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo na dan objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/razpis/387.

  Več: Več o javnem, razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija