Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2022 - Ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - ukrep 1/2022)


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 56, Datum: 22. 4. 2022, Stran: 1316

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 za leto 2022.

  Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (v nadaljevanju: program).

  Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:

  • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
  • v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
  • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
  • v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
  • v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2022 znaša 300.000,00 EUR.

  Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

  Rok: Rok za prispetje vloge je 20. 5. 2022.

  Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom bodo objavljene na spletnih straneh PMSNS: www.muravidek.si in www.muravidek.re.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija