Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za ukrep II - Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 60, Datum: 6. 5. 2022, Stran: 1376

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa za ukrep II - Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2022 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

  Za škodni dogodek iz prejšnje točke se v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe šteje:

  • smrt,
  • l. ali ll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot ju določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali
  • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 100.000 eurov.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vlaganje vlog na javni razpis se začne peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

  Dodatne informacije: INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska 160, Ljubljana, e-pošta: aktrp@gov.si, Tel: (01) 580-77-92. Uradne ure: ponedeljek od 8.30 do 12. ure, sreda od 8.30 do 12. ure in od 13. do 15. ure, petek od 8.30 do 12. ure.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija