Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

   

  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju Javna agencija Spirit) je v petek 05. 08. 2022 v Uradnem listu objavila Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

  Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju.

  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je skoraj 18 milijonov evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen, in sicer za FAZO A 100 % sofinanciranje, za FAZO B pa med 50 in 70 %  - odvisno od vrste upravičenega stroška. Roki za oddajo vlog so:

  za FAZO A – SKLOP I

  za FAZO A – SKLOP II

  - 1. rok: 15. 9. 2022

  - 2. rok: 16. 1. 2023

  - 3. rok: 15. 6. 2023

  - 4. rok: 15. 11. 2023

  - 5. rok: 15. 3. 2024

   

  - 1. rok: 15. 11. 2022

  - 2. rok: 15. 4. 2023

  - 3. rok: 15. 9. 2023

  - 4. rok: 15. 1. 2024

  - 5. rok: 15. 4. 2024

   

  Podrobnosti si lahko ogledate v povzetek javnega razpisa

  Vse objave javnih razpisov lahko spremljate tudi na naši spletni strani Aktualni razpisi.

  Za več informacij nam pišite na razpisi@gzs.si

   

  Fotogalerija