Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 103, Datum: 29. 7. 2022, Stran: 1871

  Namen razpisa: Namen razpisa je spodbujanje projektov energetske učinkovitosti, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj - spodbujanje razvoja v gospodarstvu, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  - Učinkovita raba energije za naložbe na pod­ročju:

  • naprav za soproizvodnjo električne energije in toplote,
  • izkoriščanja odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
  • vgradnje energijsko učinkovitih elektromotor­jev in/ali vgradnje frekvenčnih pretvornikov,
  • uvedbe sistema upravljanja z energijo,
  • energetske učinkovitosti v tehnološkem pro­cesu.

  - Varstvo okolja in prilagajanja podnebnim spre­membam za naložbe na področju:

  - toplotne izolacije, in sicer:

  • fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
  • tal na terenu ali tal nad neogrevanim pro­storom/kletjo v stavbi,
  • ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

  - zamenjave zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

  - vgradnje/zamenjave/optimizacije ogrevalnih naprav, in sicer:

  • toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
  • kurilne naprave na lesno biomaso za cen­tralno ogrevanje stavbe,
  • toplotne postaje ali vgradnja toplotne po­staje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
  • solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,
  • prezračevanja z vračanjem toplote odpa­dnega zraka v stavbi,
  • sistema ogrevanja v stavbi,

  - zamenjave sistema razsvetljave v stavbi.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek znaša 3.000.000 EUR.

  Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

  Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 15. 8. 2022 do 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev.

  Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija