Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma.

  Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Cilja javnega razpisa sta trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti ter dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

  Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate: hotele in motele, penzione in gostišča, turistične kmetije, kampe ter glampinge. Na razpis se skladno s pogoji oziroma zahtevami le-tega lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim. Razpis ima dva sklopa: sklop 1 - popolna prenova oziroma rekonstrukcija ter sklop 2 - izgradnjo novih nastanitvenih obratov.

  Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov je 69.000.000 EUR. Načrtovana vrednost investicije (vsota upravičenih in neupravičenih stroškov) mora znašati najmanj 300.000,00 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov investicije ne sme presegati deleža pomoči, vendar pa hkrati sofinanciranje celotnega projekta, ki je predmet vloge, lahko nominalno znaša največ 1.100.000,00 EUR za popolne prenove oziroma rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje je različen glede na njihovo velikost in lokacijo, giblje se med 15 % do največ 50 %.

  Razpis ima tri roke za oddajo vlog (5.12.2022, 27.3.2023 ter 29.5.2023).

  Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa.

  Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MGRT.

  Fotogalerija