Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2022


  Objavljeno: Razvojni center Novo mesto, 1. 4. 2022, www.rc-nm.si

  Predmet razpisa: Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Delavska hranilnica d.d. in LON d.d..

  Namen razpisa: Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Garancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve posojila za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega posojila ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu posojila.

  Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, zadruge, socialna podjetja in društva.

  Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena tega razpisa.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: RC NM v letu 2022 razpisuje posojila v predvidenem skupnem znesku 5.273.662,00 EUR. Sredstva so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s sedežem v občinah Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

  Razpisnik: Razvojni center Novo mesto

  Rok: Razpis je odprt do 31. 3. 2023.

  Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev garancije je razvidna iz Obrazca 1 - Vloga, ki ga lahko upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

  • na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, Novo mesto, Kontaktna oseba: Livija Majerle, Tel: (07) 33 72 987,
  • na Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, Kočevje, Tel: (01) 89 50 610,
  • na spletnih straneh rc-nm.si pod rubriko razpisi.

  Dodatne informacije dobijo upravičenci na zgoraj omenjenih mestih.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija