Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug - BIZI ZADRUGE


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 128, Datum: 7. 10. 2022, Stran: 2161

  Predmet razpisa: Namen razpisa je spodbujanju naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

  - Spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

  • Pozitivni učinek na konkurenčnost in produktivnost,
  • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
  • Digitalizacija poslovanja,
  • Razvoj lokalne ekonomije.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek znaša 3.000.000 EUR.

  Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

  Rok: Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 24. 10. 2022 do 30. 4. 2024 oziroma do porabe sredstev. Vloge ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku. 

  Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu: www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

  Vzorec elektronskega prijavnega obrazca, vključno z izjavo vlagatelja glede oddaje vloge, je objavljen na povezavi: www.srrs.si/wp-content/uploads/2022/03/Vzorec_prijavni_obrazec.pdf.

  Dodatne informacije: Zainteresirani lahko dodatne informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za finančne spodbude, Tel: (01) 836-19-53 ali preko e-pošte: info@srrs.si.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija