Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis - P7CE 2022 - Krizno likvidnostni kredit


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 128, Datum: 7. 10. 2022, Stran: 2156

  Predmet razpisa: Predmet produkta so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

  Namen razpisa: Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

  Cilj razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
  • nižji obrestni meri kredita,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja,
  • nižjih zavarovalnih zahtevah,
  • ročnosti kredita,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),
  • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
  • ohranitev delovnih mest.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek razpisa je v višini 32.000.000 EUR, in sicer:

  • 27.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo proizvodnje oziroma predelave (SKD klasifikacija: področje C - Predelovalne dejavnosti, razen izločenih dejavnosti, ki so opredeljene v nadaljevanju razpisa - točka 4.1 Splošni pogoji kandidiranja);
  • 5.000.000 EUR se nameni za vlagatelje z registrirano glavno dejavnostjo gostinstva, kulture in cestni potniški promet (SKD klasifikacija naslednjih dejavnosti: I55.1; I55.2; I55.3; I56; N79; N82.3; R90; H49.391).

  Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

  Rok: Javni razpis ima naslednji prijavni rok za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada: 15. 11. 2022, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-88, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali na e-naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija