Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023-2024


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 4, Datum: 13. 1. 2023, Stran: 50

  Namen razpisa: Namen javnega razpisa je:

  • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
  • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
  • podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

  Cilji razpisa: Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu;
  • 1.000 vključitev v programe usposabljanja;
  • vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij;
  • večja dodana vrednost v vključenih podjetjih (podjetje oblikuje načrt oziroma vključi v poslovno
  • strategijo cilj doseganje večje dodane vrednosti (na zaposlenega), za preboj v segment višjega cenovnega razreda z opredeljenimi načini...);
  • pripraviti 1 program usposabljanja.

  Ciljna skupina: Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na ciljnih vsebinskih področij projekta ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo.

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis je do 600.000 EUR, s predvideno porabo do 300.000 EUR v letu 2023 in do 300.000 EUR v letu 2024.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Rok: Rok za oddajo vloge je 1. 2. 2023.

  Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ ali na e-naslovu: gp.mgrt@gov.si s pripisom KOCLES 4.0.

  Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa ministrstva. Objavljeni odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija