Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Razpis Sklada za MSP (Ideas Powered for Business SME Fund)

  Objavljeno: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), 23. januar 2023, dopolnitev razpisa 26. april 2023

  Namen razpisa: Namen razpisa je zadostiti potrebi po večji dostopnosti storitev intelektualne lastnine malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v Evropski uniji (EU) ter podpirati njihovo konkurenčnost z boljšo uporabo in varstvom intelektualne lastnine.

  Cilji razpisa: Splošni cilj razpisa je prispevati h krepitvi rasti in konkurenčnosti MSP v EU ter s tem omogočiti hitrejše okrevanje gospodarstva EU in večjo odpornost kljub zahtevnemu poslovnemu okolju, ki sta ga povzročili pandemija covida-19 in ruska agresija v Ukrajini.

  Cilj sklada za MSP za leto 2023 je zagotoviti finančno podporo za stroške, povezane z intelektualno lastnino MSP v EU, ki želijo:
  - izkoristiti storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine (storitev IP Scan) in/ali
  - zavarovati svoje znamke in modele prek nacionalnih, regionalnih, evropskih ali mednarodnih sistemov za intelektualno lastnino,
  zavarovati svoje patente na nacionalni ali evropski ravni, vključno s storitvami poizvedbe o prejšnjih izumih, ki jih zagotavljajo uradi za intelektualno lastnino držav članic (kadar je ta storitev na voljo in jo ponujajo uradi za intelektualno lastnino držav članic), in/ali
  zavarovati svojo rastlinsko sorto v EU.

  Ciljna skupina: mala in srednje velika podjetja s sedežem v eni od držav članic EU.

  Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje ukrepov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 27,1 milijona EUR.

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju intelektualne lastnine, ki bo potekalo v obliki vrednotnic:
  - vrednotnica 1: storitev predhodnega pregleda intelektualne lastnine (storitev IP Scan),
  - vrednotnica 2: znamke in modeli,
  - vrednotnica 3: patenti,
  - vrednotnica 4: žlahtniteljske pravice. V Republiki Sloveniji se storitev IP Scan v letu 2023 ne izvaja, ker Urad RS za intelektualno lastnino za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji podobno storitev (PRVA i) izvaja brezplačno.

  Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja (MSP) s sedežem v eni od držav članic EU. Drugi pogoji za sodelovanje so določeni v razpisu EUIPO.

  Razpisnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office – EUIPO)

  Rok: 8. december 2023.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani EUIPO: https://www.euipo.europa.eu/sl/discover-ip/sme-fund/call-for-proposals

  Dodatne informacije: informacijski center urada EUIPO preko e-pošte: information@euipo.europa.eu ali tel. št.: +34 96 513 9100.

  Odgovori na najpogostejša vprašanja so objavljeni na spletni strani EUIPO:  https://www.euipo.europa.eu/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-si 

  Več o javnem razpisu najdete tukaj: https://www.euipo.europa.eu/discover-ip/sme-fund/overview?mtm_campaign=ip-si 

  Fotogalerija