Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti za leto 2023


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 28, Datum: 3. 3. 2023, Stran: 412

   

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 za leto 2023.

   

  Upravičeno območje razpisa: Upravičeno območje javnega razpisa je programsko območje Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (v nadaljevanju: program).

  Sofinanciranje izvajanja projektov je možno na narodnostno mešanih območjih, in sicer:

  • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
  • v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
  • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
  • v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendvahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyertyános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
  • v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

  Več

   

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

   

  Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2023 znaša 300.000,00 EUR.

   

  Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost.

   

  Rok: Rok za prispetje vloge je 31. 3. 2023. Vloga se pošlje priporočeno po pošti, za dan, ko je organ prejel vlogo, pa se šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).

   

  Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija in vse informacije v zvezi z javnim razpisom bodo objavljene na spletnih straneh PMSNS: www.muravidek.si in www.muravidek.re.

   

  Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija