Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  SOFINANCIRANJE DOLGOROČNEJŠIH VELIKIH RAZISKOVALNO-INOVACIJSKIH SODELOVALNIH PROGRAMOV NA LESTVICI TRL 3–6


  Spletni informativni dan bo potekal prek platforme ZOOM, in sicer v petek, 21. 4. 2023, ob 9. uri. Predstavili bodo vsebino javnega razpisa in postopek prijave.

  Prijave sprejemajo prek naslednje povezave: https://anketa.arrs.si/a/4605630e, in sicer do 20. 4. oziroma do zapolnitve mest.

  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih programov na lestvici TRL 3–6, ki bo podprl konzorcijske projekte. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost.

  Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih lastniško nepovezanih podjetij (od tega najmanj dveh malih in/ali srednje velikih podjetij), ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

  Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javne raziskovalne organizacije in podjetja, ki so vpisani v Zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, Splošnim aktom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in javnim razpisom. Prijavitelj je lahko samo JRO, ki mora imeti vsaj 20-% delež v izvedbi projekta. Dovoljeni so zunanji izvajalci, vendar največ v višini 20-% vrednosti projekta.

  Višina sredstev javnega razpisa iz Sklada NOO znaša 15.000.000,00 EUR. Na posamezen konzorcijski projekt lahko pridobite med 3 do 3,75 milijona EU nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja podjetij za posamezni projekt je različen glede na velikost podjetja, in sicer od 50 do 80 % za industrijske raziskave in od 25 do 60 % za eksperimentalni razvoj. Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2023 do 14. ure. ARRS bo organiziral tudi informativni dan za razpis, vendar datum uradno še ni znan.

  Po zaključku izvedbe RRI programov se načrtuje ukrep za nadaljevanje razvoja RRI programov od TRL 6 dalje za obdobje okvirno enega leta.

  Podrobnosti si lahko ogledate v povzetku javnega razpisa, več informacij in razpisna dokumentacija pa so na voljo na spletni strani razpisa.

  Vse objave javnih razpisov lahko spremljate tudi na naši spletni strani Aktualni razpisi.

  Za več informacij nam pišite na razpisi@gzs.si.

   

  Fotogalerija