Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 39, Datum: 31. 3. 2023, Stran: 666

  Namen razpisa: Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 79.110 ali 79.120, ter na področju gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 ali 56.105, k uvajanju trajnostnega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih, gostinskih obratih, turističnih atrakcijah in turističnih agencijah ter k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

  Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih ali trajnostnih znakov za turistične nastanitve, gostinske ponudnike, turistične atrakcije in agencije, ki na podlagi tega lahko vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST).

  Cilj javnega razpisa bo dosežen s sofinanciranjem stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih in trajnostnih znakov. Ponudniki v gostinstvu in turizmu morajo za pridobitev znaka Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Cuisine najprej pridobiti enega izmed mednarodno prepoznanih in s strani sheme verificiranih trajnostnih znakov.

  Implementacija mednarodnega standarda v poslovanje zahteva določena finančna, časovna in kadrovska sredstva. Da se ponudnik odloči za ta postopek, mora biti dobro seznanjen glede prednosti certifikata s poudarkom na izboljšanju poslovnih procesov in finančnih prihrankih. S tem namenom so se zainteresirani javnosti ob povabilu v Zeleno shemo slovenskega turizma 2023 predstavili vsi okoljski in trajnostni znaki, ki jih priznava ZSST.

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU - EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

  Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110 ali 79.120, in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe okoljskega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

  Rok: Rok za oddajo vlog je 18. 9. 2023.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo prijavitelju dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: gp.mgts@gov.si s pripisom: JR okoljski znaki.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.mgts.gov.si.

  Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva Javne objave Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport | GOV.SI

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija