Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Finančne spodbude za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

  Evropska komisija je objavila tretji razpis za zbiranje predlogov za manjše projekte v okviru sklada za inovacije, enega izmed največjih programov financiranja na svetu za uvajanje inovativnih nizkoogljičnih tehnologij.

  V okviru razpisa je na voljo 100 milijonov evrov nepovratnih sredstev za manjše projekte, ki predvidevajo naložbe v osnovna sredstva med 2,5 in 7,5 milijona evrov na področjih:

  • energije iz obnovljivih virov,
  • razogljičenja energetsko intenzivnih panog,
  • shranjevanja energije ter
  • zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljikovega dioksida.

  Sklad za inovacije lahko financira do 60 % skupnih naložb v osnovna sredstva manjšega projekta. To naj bi pripomoglo k obvladovanju tveganj, ki so običajno povezana s komercializacijo prelomnih inovativnih tehnologij in njihovim uvajanjem na trg. Projekti se bodo ocenjevali glede na njihov potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovativnost, finančno, tehnično in operativno zrelost, nadgradljivost in stroškovno učinkovitost.

  Do 20 projektov, ki bodo ocenjeni kot obetavni, vendar ne dovolj zreli, da bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, lahko prejme pomoč Evropske investicijske banke (EIB) za razvoj projektov. Projekti, ki v prejšnjih razpisih za manjše projekte niso bili uspešni, so vabljeni k ponovni prijavi.

  Za več informacij je potencialnim prijaviteljem projektov na voljo slovenska nacionalna kontaktna točka za Sklad za inovacije - kontaktni podatki
  Razpis je odprt do 19. septembra 2023, nanj pa se lahko prijavijo projekti, ki se izvajajo v eni od držav članic EU, na Islandiji ali na Norveškem.

  20. aprila je potekal spletni dogodek - INFO DAN, ki sta ga organizirala CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) in Evropska komisija. Udeležencem je bil predstavljen pregled novega razpisa, imeli pa so tudi priložnost pridobiti praktične nasvete za uspešno prijavo. 

  Evropska komisija (DG CLIMA) in CINEA (The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) 4. in 5. julija 2023 organizirata informativni dogodek, ki bo prijaviteljem pomagal pri oddaji uspešne prijave. Na dogodku bo mogoče Evropski komisiji zastaviti vprašanja glede razpisa in postopka prijave. Priporočamo, da se dogodka udeležijo tudi pripravljavci projektov, ki se s svojim projektom nameravajo prijaviti na katerega izmed prihodnjih razpisov. Za sodelovanje na dogodku se je treba registrirati, in sicer najpozneje do 19. junija. Podrobnejše informacije o dogodku in povezava do registracije so dostopne na spletni strani Evropske komisije (v angleščini).

  Več: Podrobnosti o razpisu si lahko pogledate v povzetku javnega razpisa

  Vir / dodatne informacije na spletu Evropske komisije: 
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_2062 
  https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/innovation-fund-third-small-scale-call-projects_en

  Fotogalerija