Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2023


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 42, Datum: 7. 4. 2023, Stran: 727

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.

  Cilj razpisa: Cilj operacije je gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture

  z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.800.000 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 3. maja 2023 do vključno 3. novembra 2023 do 13:59.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-naslov: aktrp@gov.si
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija