Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023«


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 46, Datum: 21. 4. 2023, Stran: 858

  Predmet razpisa: Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2022 in 2023 in še niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021 in 2022.

  Namen razpisa: Namen razpisa je nagraditi najboljših 100 (sto) predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so podjetje ustanovile v letu 2022 ali 2023 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

  Cilj razpisa: Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

  • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 100 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
  • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
  • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so od 1. 1. 2022 do najkasneje en dan pred prijavo na razpis ustanovile podjetje, v katerem imajo vsaj 51% delež in so do prijave uspešno zaključile spletno usposabljanje ABC podjetništva, ki se izvaja na petih točkah SPOT Svetovanje, ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 (sto) najbolje ocenjenih.

  Več o pogojih za sodelovanje najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.

  Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

  Rok: Razpis bo odprt do vključno 19. 5. 2023, do 16.00 ure.

  Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

  Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje osem (8) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpis/402.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

  Razpisna dokumentacija: Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo na dan objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/razpis/402.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija