Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (NOO - DO OVE 2023)


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 50, Datum: 5. 5. 2023, Stran: 965

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso (KNLB), toplotnih črpalk (TČ) in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote (SS), ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025 oziroma do porabe sredstev, znaša 11.000.000 EUR.

  Razpisnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

  Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 20. 3. 2025.

  Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ministrstva: www.energetika-portal.si in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

  Roki za oddajo vlog so:

  • 5. 6. 2023, 20. 10. 2023;
  • 20. 3. 2024, 20. 11. 2024;
  • 20. 3. 2025.

  Dodatne informacije: Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na elektronsko pošto: do-noo.mope@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je najkasneje 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se neposredno nanašajo na predmetni javni razpis, podalo najkasneje 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog. Ministrstvo na vprašanja, ki se ne nanašajo na predmetni javni razpis, ne bo odgovarjalo in jih bo zavrglo.

  Razpisna dokumentacija: Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem

  naslovu: www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija