Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  6. Javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 63, Datum: 9. 6. 2023, Stran: 1207

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov v okviru podukrepa Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (v nadaljnjem besedilu: podukrep).

  Cilj razpisa: Cilji podukrepa so razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov pilotnega projekta.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.250.000,00 eurov.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 3. julija 2023 do vključno 20. septembra 2023, do 14. ure.

  Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (priloga 28 razpisne dokumentacije).

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija