Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Regionalne inovacijske doline - zapolnitev inovacijskih vrzeli in krepitev inovacijskih ekosistemov

  Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije I3 (angleško Interregional Innovation Investments – I3) in Evropskih inovacijskih ekosistemov (angleško European Innovation Ecosystems – EIE) v okviru u Obzorja Evropa.

  Za krepitev evropskih inovacijskih ekosistemov in boljše povezovanje deležnikov inovacij po vsej Evropi je v okviru RIV namenjenih 122 milijonov evrov

  Regionalne inovacijske doline (angleško Regional Innovation Valleys – RIV) si v skladu z Novo evropsko inovacijsko agendo (angleško New European Innovation Agenda) prizadevajo ustvariti povezane regionalne inovacijske doline po vsej Evropski uniji, vključno z regijami z nižjo inovacijsko uspešnostjo, ter hkrati povečati obseg regionalnih inovacijskih projektov na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije.

  Njihov cilj je izkoristiti potencial tehnoloških inovacij in okrepiti regionalno sodelovanje za bolj inovativno, konkurenčno in kohezivno Evropsko unijo. Uspešne regije prijaviteljice so lahko v okviru razpisov RIV prepoznane kot »regionalne inovacijske doline«.

  Več informacij o razpisu za zbiranje predlogov v okviru medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije je na voljo na spletni strani Evropske komisije (vsebina je v angleščini)

  Fotogalerija