Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023


  Objavljeno: Uradni list RS, Št. 91, Datum: 18. 8. 2023, Stran: 1559

  Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

  Cilji razpisa: Cilji intervencije so izboljšanje starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

  Več

  Pogoji za sodelovanje: Na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki in enoosebne gospodarske družbe.

  Na 2. sklop lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so fizične osebe, in izkazujejo delovne izkušnje na podlagi 2., 3. ali 4. točke šestega odstavka 5. člena uredbe.

  Na 1. ali 2. sklop lahko vložijo vlogo upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 12.162.120 eurov.

  Razdelitev sredstev po sklopih je naslednja:

  • 8.289.600 eurov za 1. sklop in
  • 3.872.520 eurov za 2. sklop.

  Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Rok: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. 8. 2023 od 8. ure do vključno 21. 9. 2023, do 14. ure.

  Dodatne informacije: Informacije o javnem razpisu so dostopne na naslednji povezavi: https://skp.si/aktualno/info-tocke.

  Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

  Fotogalerija