Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni poziv MORS zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju 22 razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov

  Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema Republike Slovenije

   

  Ministrstvo za obrambo je objavilo Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju 22 razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov za povečanje tehničnih in tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema Republike Slovenije.

   

  Cilji izvajanja razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov so med drugim:

  -        dolgoročna podpora razvoju zmogljivosti Slovenske vojske in sistema zaščite, reševanja in pomoči,

  -        povečanje razvojnih zmogljivosti in učinkovitosti nacionalne obrambne industrije,

  -        podpora sodelovanja med podjetji pri razvoju obrambnih proizvodov in tehnologij,

  -        zanesljivost oskrbe z obrambnimi proizvodi nacionalnega obrambnega sistema,

  -        povečanje konkurenčnosti slovenske obrambne industrije v mednarodnem okolju.

   

  Predmet javnega poziva: Poziv subjektom, da izkažejo svoj interes po sodelovanju v razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektih.

   

  Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv: Javna in zasebna podjetja ter raziskovalne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki niso pod dejanskim nadzorom tretje države ali subjekta iz tretje države.

   

  Oddaja prijave: Zainteresirani subjekti morajo svojo prijavo poslati v elektronski obliki na e-poštni naslov: glavna.pisarna@mors.si, sklic številka zadeve 631-5/2023, naziv: Prijava na javni poziv – razvojni projekt

   

  Rok za oddajo prijave: 2. oktober. 2023 do 12:00 ure.

   

  Vsebina oddaje prijave: prijavo sestavljajo naslednji podatki:

  • zaporedna številka in naziv razvojno-raziskovalnega in inovacijskega (RRI) projekta, za katerega se subjekt prijavlja,
  • naziv in sedež prijavitelja,
  • zakoniti zastopnik prijavitelja,
  • kontaktni podatki: e-pošta, telefon,
  • število in struktura zaposlenih,
  • v primeru prijave več subjektov (konzorcij) se navede naziv in sedež ter število in struktura zaposlenih za vsakega sodelujočega posebej, 
  • reference prijavitelja ali konzorcija – navede se naziv projekta, kratek opis – povzetek projekta, vrednost projekta, trajanje projekta, naročnik, drugi relevantni podatki,
  • za reference se navedejo uspešno zaključeni RRI projekti v zadnjih petih letih od datuma objave javnega poziva,  
  • številka soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, v kolikor z njim podjetje razpolaga,
  • druge relevantne informacije v povezavi z dejavnostjo prijavitelja in v povezavi z razvojnim projektom za katerega se podjetje prijavlja.

   

  Ministrstvo za obrambo bo skladno Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1l in 52/16) ter Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 10/22, 74/22-odl. US in 100/22-ZNUZSZS) izvedlo postopek javnega naročila ter z izbranim ponudnikom sklenilo pogodbo za celotno javno naročilo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

   

  Razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave za izvedbo razvojnega projekta bo ministrstvo posredovalo prijaviteljem, v kolikor bo iz priložene dokumentacije razvidno, da imajo ustrezne reference na razvojno raziskovalnem področju, ki je predmet tega poziva ter morebitnim drugim potencialnim ponudnikom, v kolikor imajo ustrezne reference na razvojno raziskovalnem področju, ki je predmet tega poziva.

   

  Seznam razvojnih projektov je na voljo na tej povezavi.

  Fotogalerija