Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Financiranje podjetij za odpravljanje posledic resne motnje v gospodarstvu (ORMG2)

  Program ORMG2 omogoča financiranje podjetij, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize. 

  Z njim lahko krijete naložbe v obratna sredstva ali financirate izvedbo naložbe na območju Republike Slovenije.

  Kdo lahko pridobi kredit

  • Gospodarska družba
  • Samostojni podjetnik
  • Zadruga

  Program vam omogoča

  • Kredit v višini od 100.000 € 
  • Ročnosti: od 2 do 8 let (za obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis, od 2 do 15 let (za naložbe) pri kreditih odobrenih po pomoči de minimis in od 2 do 8 let (za naložbe in obratna sredstva) pri kreditih odobrenih po Sporočilu Komisije po oddelkih 2.1 in 2.3.
  • Ugodno obrestno mero, ki je nižja od približka tržne obrestne mere.
  • Možnost moratorija na odplačilo glavnice znaša največ ½ ročnosti kredita, vendar ne več kot 5 let za naložbe ter ne več kot 2 leti za obratna sredstva.
  • Vse vrste zavarovanj.

  Kredit lahko pridobite, če podjetje

  • Na dan odobritve kredita upravičenec kot glavno dejavnost opravlja tisto dejavnost, ki je utrpelo škodo zaradi neposrednih ali posrednih učinkov krize, izhajajoče zaradi agresije Rusije proti Ukrajini ali energetske krize.
  • Upravičenec ni v postopku zaradi insolventnosti.
  • Upravičenec posluje z isto davčno številko najmanj 2 polni poslovni leti in ima v zadnjem zaključenem poslovnem letu povprečno najmanj 2 zaposlena.
  • Dodatna pogoja za samostojnega podjetnika sta, da ima odprt poslovni račun ter vodi poslovne knjige in sestavlja letna poročila, ki jih oddaja na AJPES.

  Svoje zastavljene cilje z nami dosezite lažje, hitreje in bolj zanesljivo.

   

  Rok za odobritev in črpanje kredita

  • Skrajni rok za odobritev kredita je 4.10.2025 oziroma do porabe sredstev.
  • Rok za črpanje kredita je 31.12.2029

   

  Informativna zloženka

  Fotogalerija