Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  P7 2024 – MIKROKREDITI 2024

  Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

  Naslov: P7 2024 – MIKROKREDITI 2024

  Uradni list št. 22, 15. 3. 2024: Javni razpis P7 2024 MIKROKREDITI je zaprt. 

  Slovenski podjetniški sklad je objavil 10 mio EUR vreden razpis v okviru mikrokreditne sheme. Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, lahko hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprosijo za mikrokredit do višine največ 25.000 EUR za manjše investicije in/ali obratna sredstva, kar bo številnim podjetjem omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.

  Višina financiranja
  - od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
  - 100-odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in/ali projekta
  Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit.

  Razpisana sredstva: 10 mio EUR

  Kreditni pogoji:
  - Odplačilna doba: od 2 do 5 let
  - Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita)
  - Obrestna mera37,5 % 6-mesečnega EURIBORA + fiksni pribitek 0,8 %
  - Zavarovanje: 8 menic podjetja
  - Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

  Pogoji za kandidiranje
  - Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo)
  - Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
  - Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
  - Bonitetna ocena vsaj SB7
  - Podjetje ne sme biti v težavah
  - Podjetje ne spada v izključen sektor
  - »de minimis«

  Pogoji za črpanje kredita
  - Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
  - Način odplačevanja: mesečen, obročen

  Upravičeni stroški
  - Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
  - Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
  - Stroški materiala in trgovskega blaga
  - Stroški storitev
  - Stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki, stroški prehrane, regres,…)
  - Zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške
  Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

  Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški poslovnega procesa/projekta lahko nastanejo največ 6 mesecev pred oddajo vloge in 18 mesecev po odobritvi kredita.

  Razpisni roki in način oddaje vloge

  Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada. Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  - 8.3.2024 do 14.00 ure
  - 8.4.2024 do 14.00 ure

  oziroma do porabe vseh sredstev

  Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

  Fotogalerija