Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  P7K 2024 – KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

  Slovenski podjetniški sklad je razpisal 21,70 mio EUR likvidnostnih posojil za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

  Višina financiranja
  - od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
  - 100-odstotno kritje upravičenih stroškov projekta.

  Možnost oddaje 1 vloge.

  Razpisana sredstva: 21,70 mio EUR

  Kreditni pogoji:

  • Odplačilna doba: od 2 do 5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
   od 2 do 7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
  • Moratorij: od 1 do 6 mesecev – moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita
   (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev)
  • Obrestna mera: letna fiksna 2,0 %
  • Zavarovanje: 8 menic podjetja (za kredite od 15.000 do 50.000 EUR)
   8 menic podjetja + osebno poroštvo (za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)
  • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita

  Pogoji za kandidiranje

  • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
  • Status mikro. malega ali srednje velikega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji
  • Organizirana kot s.p., g.d., zadruge in zavodi ter socialna podjetja so.p.
  • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
  • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
  • Bonitetna ocena vsaj SB8
  • Podjetje ne sme biti v težavah
  • Podjetje ne spada v izključen sektor
  • »de minimis«

  Pogoji za črpanje kredita

  • Črpanje kredita: Namensko in v enkratnem znesku
   (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
  • Način odplačevanja kredita: Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

  Upravičeni stroški

  • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
  • Neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc …)
  • Stroški obratnih sredstev (stroški materiala, trgovskega blaga in storitev)
  • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

  Med upravičene stroške ne spadajo:

  • stroški v nakup ali obnovo cestno prevoznih sredstev
  • stroški gradnje ali obnove poslovnih nepremičnin
  • stroški plač in vsi pripadajoči stroški delovnega razmerja

  Obdobje nastanka upravičenih stroškov: Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2025.

   

  Razpisni roki in način oddaje vloge

  Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada. Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:

  • 15. 3. 2024 do 14.00 ure
  • 15. 4. 2024 do 14.00 ure
  • 7. 5. 2024 do 14.00 ure
   oziroma do porabe vseh sredstev

  Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

  Fotogalerija