Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Javni razpis P2 – 2024 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

  Namen produkta je spodbuditi mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

   

  Predmet produkta je sofinanciranje (subvencija) zagona inovativno naravnanih podjetij, razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt/minimum viable product) in lansiranje tržnih produktov na trg.

   

  Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki:

  • Imajo produkt še v fazi razvoja in še ni dokončan (zaželena je faza prototipa)
  • Imajo idejo za inovativni produkt/storitev, ki so jo z ekipo morda že validirali pri zgodnjih uporabnikih
  • Imajo ekipo z znanjem in jasno idejo, kako bodo izdelali produkt/storitev in ga popeljali na trg

  Višina financiranja

  • 72.000 EUR subvencije (izplačane v treh tranšah)
  • 100-odstotno kritje upravičenih stroškov
  • Možnost oddaje 1 vloge

   

  Doba financiranja – izplačila v tranšah v obdobju dveh in pol let

  • Prvo izplačilo: do 12.000 EUR do 21. 7. 2024
  • Drugo izplačilo: do 21.000 EUR do 28. 2. 2025
  • Tretje izplačilo: do 39.000 EUR do 31. 3. 2026

   

  Razpisana sredstva: 2,16 mio EUR

   

  Pogoji razpisa

  • Podjetje je ustanovljeno med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024
  • Registrirano mora biti v Sloveniji kot d.o.o.
  • Mora imeti odprt poslovni transakcijski račun pri slovenski banki ali hranilnici

  Štiri najpomembnejše novosti P2 2024

  • Rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem in slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), ki jo najdete na tej povezavi
  • Namesto udeležbe na predselekciji, točke na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu, to je trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS ( v razpisu imenovan SIO)
  • Višja subvencija na podjetje (iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjejte)
  • Namesto 40 podjetij se podpre 30 podjetij, 16 podjetij iz Vhodne in 14 podjetij iz Zahodne kohezijske regije
  • Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več tudi samostojni podjetniki in zadruge

  Do 7 točk prinaša udeležba na START-UP TRENINGU

  Med 20. in 26. marcem 2024 se bo v različnih slovenskih mestih/krajih odvilo osem start-up treningov, na katerih bodo lahko potencialni prijavitelji pridobili podrobnejše informacije o javnem razpisu P2 2024 ter skozi serijo praktičnih vaj preverili kakovost svoje inovativne poslovne ideje in le-to po potrebni nadgradili.

  Lokacije, termini in izvajalci

   

  Start-up treningi vključujejo:

  • podrobno predstavitev javnega razpisa P2 in postopka oddaje vlog, s posebnim poudarkom na vsebinskih razlikah med javnim razpisom P2 2024 in javnimi razpisi P2 iz prejšnjih let;- kratko predstavitev drugih spodbud Sklada in širšega ekosistema za inovativna zagonska podjetja;
  • predstavitve in praktične vaje s področja:
   • razvoja inovativne poslovne ideje,
   • izgradnje poslovnega modela (‘business model canvas’),
   • priprave kratke predstavitve (‘pitch’),
   • ustanovitve podjetja in ključnih kazalnikov uspešnosti poslovanja.
  • možnost individualnega svetovanja

  Startup treningi

   

  • Udeležba na start-up treningih ni obvezna, prinese pa 7 točk (od skupno 100 točk) pri merilih za ocenjevanje vlog.
  • Na start-up trening se prijavite na spodnji povezavi. Rok za prijavo je 13. 3. 2024!

  Obrazec za prijavo

   

  Ostale pomembne informacije

  • Najmanj 1 zaposleni za polni delovni čas ob podpisu pogodbe o sofinancirnanju
  • Podjetje, ki kandidira ne sme biti v težavah
  • Podjetje ne sme spadati v izključen sektor
  • Predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2026
  • Razvoj mora potekati v podjetju, izjemoma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/zanjo razvijati, dovoljeno uporabiti znanje zunanjih strokovnjakov, institucij
  • Do 31. 7. 2024 je potrebno skleniti pogodbo o mentoriranju z izbranim mentorjem

   

  Razpisni roki in način oddaje vloge

  • Oddaja vloge je elektronska, prek ePortala Sklada
  • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
   • 29. 3. 2024 do 14.00 ure

   

  Več informacij je na voljo tukaj.

  Fotogalerija