Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Vavčerji za patente, modele, znamke

  MSP lahko hitro in enostavno pridobijo do največ 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov oz. min. 500,00 EUR in največ 5.000,00 EUR nepovratnih sredstev za zaščito patentov, modelov, znamk. Če se podjetje odloči, da bo pri urejanju zaščite koristilo zunanjega izvajalca, mora le-tega izbrati po tržni ceni.

   

  Razpisovalec: Slovenski podjetniški sklad

   

  Namen vavčerja: Spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k varstvu intelektualne lastnine z namenom prispevati k rasti in ugledu podjetja, krepitve konkurenčnosti in krepitve tržnega položaja

   

  Upravičeni prijavitelji: MSP podjetja in zadruge

   

  Upravičeni stroški

  • Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje patenta, modela znamke v tujino
  • Stroški prijave in/ali postopka registracije in/ali podelitve in/ali vzdrževanja za patent, model, znamko
  • Stroški prevoda prijave
  • DDV ni upravičen strošek

  MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. 1. 2024 in do 30. 9. 2028.

   

  Zunanji izvajalci po tem javnem pozivu so lahko:

  • patentni zastopniki in zastopniki za modele in znamke, vpisani v register zastopnikov, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
  • tuji patentni zastopniki in zastopniki, ki lahko delujejo pred posameznimi uradi,
  • prevajalci prijave za patent, model, znamko, za katerega/o se bodo uveljavili upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

  Višina financiranja

  • 60–odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
  • Najnižja subvencija: 500,00 EUR
  • Najvišja subvencija: 5.000,00 EUR

  Razpisana sredstva: 2,0 mio EUR za obdobje od 2024–2028

   

  Rok za oddajo vlog: Oddaja vloge je možna kadarkoli, skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2028 oz. do porabe sredstev.

  Podrobnejše informacije o razpisu so dostopne tukaj.

   

  ********************

  Razpis Evropske vesoljske agencije, namenjen izključno slovenskim deležnikom

   

  Razpisovalec: Evropska vesoljska agencija (ESA – European Space Agency)

   

  Evropska vesoljska agencija (ESA – European Space Agency) je objavila nov razpis, namenjen samo slovenskim deležnikom (v angleščini Requesting Party Activity - RPA) za zbiranje okvirnih predlogov projektov izbranih tipov aktivnosti z namenom krepitve vesoljskega sektorja v Sloveniji.

   

  RPA razpis je namenjen samo podjetjem in akademskim ter raziskovalnim organizacijam s sedežem v Sloveniji. Namen razpisa je krepitev slovenskega vesoljskega sektorja in spodbujanje vključitve obstoječih ter novih podjetij in organizacij, ki še niso aktivna na področju vesoljskih tehnologij. Slovenski deležniki se lahko povežejo tudi s tujimi partnerji iz drugih držav članic ESA, vendar tuj delež ne sme presegati 20 odstotkov skupne vrednosti projekta.

  Okvirni predlogi projektov se zbirajo na sledeče teme oziroma tipe aktivnosti:

  • Tip A: Raziskovalne in pripravljalne aktivnosti (angleško Research and preparatory Activity)
  • Tip B: Razvoj tehnologij za izstrelitev v vesolje ter zemeljskih tehnologij (angleško Flight and ground segment)
  • Tip C: Priložnosti za izstrelitev v vesolje (angleško Flight Opportunities)
  • Tip D: Znanstvene aktivnosti s področja vesolja (angleško Space Science Activity)
  • Tip F: Vesoljske aplikacije (angleško Space (downstream) applications)
  • Tip G: Izobraževalne aktivnosti (angleško Education activities)
  • TiP H: Tečaji usposabljanja povezani z vesoljem (angleško Space related training courses)

   

  Razpis v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov je objavljen na portalu ESA STAR (v angleškem jeziku). Za dostop je potrebna registracija v sistem EsaStar (v angleškem jeziku), razen za TiP H, ki je objavljen na Platformi ESA za inovacije v odprtem prostoru (v angleškem jeziku) (angleško The Open Space Innovation Platform - OSIP).  

   

  Razpis je odprt do 21. junija do 13. ure.

  Fotogalerija