Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Premalo novih stanovanj v prestolnici

  Premalo novih stanovanj v prestolnici

  Gradenj je sicer veliko, a še vedno ne dovolj, dobro pa je, da se trenutno izvajajo takšni projekti, ki niso namenjeni zgolj najpremožnejšim. Slovenski gradbeniki priložnosti iščejo tudi v tujini.

  Če mislimo resno, bo treba to pokazati

  Če mislimo resno, bo treba to pokazati

  Pred Slovenijo in Evropo je veliko dela, da bi uresničili cilje o brezogljični družbi. »Če kot družba z razogljičenjem mislimo resno, bo treba to tudi odločno pokazati in sprejeti ukrepe, ki so dokazano učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev. Za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv bomo z elektrifikacijo gospodarstva, prometa, ogrevanja/hlajenja idr. potrebovali vse razpoložljive nizkoogljične vire električne energije,« jasno povedo v skupini GEN. Med trajnostne vire sodi tudi jedrska energija, ki je, kot pravijo, »temelj zanesljive in konkurenčne oskrbe z električno energijo, ki hkrati predstavlja najučinkovitejši in najhitrejši pristop k dejanskemu prehodu v nizkoogljično družbo. Je najzmogljivejši, najzanesljivejši vir in vir energije z najmanjšim okoljskim odtisom«.

  Izvozniki skušajo ohraniti finančno stabilnost

  Izvozniki skušajo ohraniti finančno stabilnost

  Nekatera podjetja že čutijo vplive omejevanja proste trgovine, skrbi jih tudi dejstvo, da konkurenca ne implementira priporočil Evropske komisije.

  Opazni pritiski na cene proizvodov

  Opazni pritiski na cene proizvodov

  Podjetja zaznavajo manjše povpraševanje, a imajo še vedno zadosten obseg naročil. Gradbeniki za program za uravnavanje konjunkturnih ciklov.

  Storitve in gradbeništvo odločilna pri rasti BDP

  Storitve in gradbeništvo odločilna pri rasti BDP

  Zaposlovanje se še povečuje, že dlje časa nizke obrestne mere spodbujajo potrošnjo. Evropske družbe se v drugi polovici leta lahko znajdejo pred novimi izzivi.

  Gospodarski izgledi v državah bivše Jugoslavije

  Gospodarski izgledi v državah bivše Jugoslavije

  Leto 2019 pozitivno za večino gospodarstev.

  Digitalizacija v energetiki je nuja

  Digitalizacija v energetiki je nuja

  Digitalizacija se je zarila v vse pore našega življenja. Energetika pri tem ni nikakršna izjema. V zadnjih letih so se pogoji proizvodnje električne energije močno spremenili. »Spremembe so se pričele dogajati že z uvedbo prostega trga z električno energijo, bistvene spremembe pogojev obratovanja proizvodne infrastrukture pa vnašajo naraščajoči obseg proizvodnje električne energije iz t. i. stohastičnih obnovljivih virov energije kot tudi vse ostrejše okoljske zahteve,« pravijo v Holdingu slovenske elektrarne (HSE). Vse to neposredno vpliva na proizvodnjo. Podjetja so tako pred vrsto izzivov. Med njimi v HSE izpostavljajo stopnjevanje pritiskov na vse vrste virov v poslovnih procesih, vse ostrejše zahteve glede odzivnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnih enot, visoke stroške zaradi nepredvidenih zaustavitev in zastojev proizvodnje ter povečevanje dinamike obratovanja proizvodnih enot.

  Novo spletno orodje za MSP

  Novo spletno orodje za MSP

  Spletno orodje »SMeART – Preverjanje pripravljenosti (t.i. Stress Test Tool)« je namenjeno samoevalvaciji o pripravljenosti podjetja na izzive pametne industrije.

  ANALIZA: ENERGIJA 2018

  ANALIZA: ENERGIJA 2018

  Na ni derivati najpomembnejši v oskrbi, nuklearna energija pri proizvodnji

  »Vsako leto odlašanja stane Slovenijo 40 milijonov evrov«

  »Vsako leto odlašanja stane Slovenijo 40 milijonov evrov«

  Hidroelektrarne ne omogočajo zgolj obnovljivega vira energije, temveč tudi lastno pitno vodo in visoko ter kvalitetno proizvodnjo hrane. A vseeno so pred gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) naleteli na odpor. »Če bomo še naprej kurili premog in na*o in ne bomo poskrbeli za obnovljive vire, bomo pač postali neka črna oaza na zemljevidu Evrope,« opozarja Bogdan Barbič, direktor HESS.