Informacije in pomoč

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Država se pri vlaganju v inovativnost odloča drugače od podjetnika

  Država se pri vlaganju v inovativnost odloča drugače od podjetnika

  Ko se podjetnik odloča, v kaj bo investiral svoj čas in denar, lahko izbira med različnimi orodji vitkega podjetništva in agilnega razvoja. Z njimi opredeli problem, vreden rešitve, in zgradi produkt, vreden nakupa. Če se pri tem zmoti, izgubi svoj denar in predvsem čas.

  Zakaj inovirati? Priznanja GZS za inovacije 2019

  Zakaj inovirati? Priznanja GZS za inovacije 2019

  25. septembra 2019 bodo na Brdu pri Kranju že sedemnajstič podeljena nacionalna priznanja GZS najboljšim inovatorkam in inovatorjem v Sloveniji. Gre za najvišja državna priznanja za inovativne dosežke v Sloveniji in s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

  Brez strateških voditeljev ne bo pravega razvoja

  Brez strateških voditeljev ne bo pravega razvoja

  Biti menedžer je zahteven poklic in predvsem izjemno pomemben za razvoj katerekoli države, tudi Slovenije, je prepričan Aleksander Zalaznik, generalni direktor družbe Danfoss Trata in višji podpredsednik DEN Supply Chain v skupini Danfoss ter predsednik Združenja Manager. Meni, da brez pravih in strateških voditeljev ne bo pravega razvoja in da je menedžerjem treba povrniti ugled, ki si ga zaslužijo.

  V 2018 rast cen večine energentov in emisijskih kuponov

  Naftni derivati najpomembnejši v oskrbi, nuklearna energija pri proizvodnji V Sloveniji je domača proizvodnja energije (v vseh oblikah) znašala 150 tisoč TJ, kar je bilo 2,4 % manj kot v predhodnem letu. Znotraj tega je proizvodnja nuklearne energije predstavljala 42 % celote, trdnih goriv 25 %, iz obnovljivih virov in odpadkov 19 %, iz hidroenergije pa 11 %. Oskrba z energijo (proizvodnja, povečana za uvoz in znižana za izvoz) se je znižala za 0,4 % na 285 tisoč TJ. Pri oskrbi je izstopal delež naftnih derivatov (34 %), ki se sicer uporabljajo predvsem v gospodarskem in potniškem transportu. 22 % je predstavljala nuklearna energija, 17 % trdna goriva, 11 % obnovljivi viri in odpadki in 11 % zemeljski plin. Hidro energija je predstavljala 6 % celotne energije. Oskrba hidro energije se je povečala najbolj, in sicer za 22 %, medtem ko je nuklearna upadla za 8 %.

  Slovenija nujno potrebuje energetski načrt

  Slovenija nujno potrebuje energetski načrt

  Konec maja je bil na GZS ustanovljen Strateški svet za energetski prehod, ki ga sestavljajo predstavniki proizvajalcev in distributerjev energije, gospodarskih družb s področja energetsko intenzivne industrije, prometa, gradbeništva, lesne industrije, inženiring podjetij ter znanstvenih inštitutov. Namen SSEP je oblikovanje stališč in priporočil gospodarstva ob sprejemanju pomembnih odločitev, dokumentov ter strateških okoljskih ciljev na področju energetskega prehoda, ki se bo v naslednjih desetletjih zgodil v Sloveniji.

  Ustrezna davčna obravnava poslovanja je prav tako pomembna kot prodajna strategija

  Ustrezna davčna obravnava poslovanja je prav tako pomembna kot prodajna strategija

  Ko konkurenca pritiska v smer davčne optimizacije, velikih alternativ ni.

  Kje in kaj se bo gradilo

  V Skupini GEN se usmerjajo v razpoložljive nizkoogljične vire za proizvodnjo elektrike. »V letošnjem letu se bomo osredotočali na učinkovito in varno obratovanje vseh naših elektrarn ter hkrati nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo HE Mokrice ter dodatnega plinskega bloka (PB 7) v Termoelektrarni Brestanica (TEB), ki v ektroenergetskem sistemu Slovenije zagotavlja temeljne sistemske storitve. V NEK bomo nadaljevali z varnostno nadgradnjo, na področju trgovanja in prodaje pa se bomo usmerjali v razvoj novih storitev ter orodij za učinkovito trgovanje z električno energijo,« pojasnjujejo.

  Pri kadrovskih agencijah v ospredje prihajajo druge funkcije

  Pri kadrovskih agencijah v ospredje prihajajo druge funkcije

  Četudi letos nekatere agencije beležijo rahel upad zaposlovalnih dejavnosti, se delodajalci nanje obračajo zato, da jim pomagajo najti najboljše možne kandidate med vse manjšo ponudbo.

  Premalo novih stanovanj v prestolnici

  Premalo novih stanovanj v prestolnici

  Gradenj je sicer veliko, a še vedno ne dovolj, dobro pa je, da se trenutno izvajajo takšni projekti, ki niso namenjeni zgolj najpremožnejšim. Slovenski gradbeniki priložnosti iščejo tudi v tujini.

  Če mislimo resno, bo treba to pokazati

  Če mislimo resno, bo treba to pokazati

  Pred Slovenijo in Evropo je veliko dela, da bi uresničili cilje o brezogljični družbi. »Če kot družba z razogljičenjem mislimo resno, bo treba to tudi odločno pokazati in sprejeti ukrepe, ki so dokazano učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev. Za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv bomo z elektrifikacijo gospodarstva, prometa, ogrevanja/hlajenja idr. potrebovali vse razpoložljive nizkoogljične vire električne energije,« jasno povedo v skupini GEN. Med trajnostne vire sodi tudi jedrska energija, ki je, kot pravijo, »temelj zanesljive in konkurenčne oskrbe z električno energijo, ki hkrati predstavlja najučinkovitejši in najhitrejši pristop k dejanskemu prehodu v nizkoogljično družbo. Je najzmogljivejši, najzanesljivejši vir in vir energije z najmanjšim okoljskim odtisom«.