Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Posebni kmetijski pridelki in živila

OPOZORILO: Stran je v pripravi, zato morda niso objavljene zadnje verzije predpisov.


Pridobitev zaščitnega znaka


Zaščitni znak podeljuje urad na podlagi vloge pridelovalca oziroma predelovalca kmetijskih pridelkov oziroma živil, pridelanih oziroma izdelanih v Republiki Sloveniji.

Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov in živil - UL 3/2011

Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti - UL 71/2009


Vsebino vloge za podelitev zaščitnega znaka za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil predpisujejo:

Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil - UL 76/2003
Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oz. živil - sprememba - UL 18/2004
Pravilnik o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil - spremembe in dopolnitve – UL 47/2005

Uredba o izvajanju uredbe Sveta (ES) o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil ter uredbe Sveta (ES) glede zaščite geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila – UL 102/2007

Zaščita kmetijskih pridelkov oz. živil
Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil – UL 15/2008

OZNAKE

Geografsko poreklo

Zaščitni znak za geografsko označbo

Zaščitni znak za označbo tradicionalnega ugleda

Zaščitni znak za označbo višje kakovosti kmetijskih pridelkov oz. živil

Zaščitni znak za označevanje naravne mineralne vode

Zaščitni znak za označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil

Zaščitni znak za označevanje integriranih kmetijskih pridelkov oz. živil
 


Avtor: ZKŽP