Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

Prijava na aktualne novice ZPN

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Strokovni posvet o najemnem trgu v Republiki Sloveniji

  Arhiv: Strokovni posvet o najemnem trgu v Republiki Sloveniji

  Prepričani smo, da je pravi čas, da se glede navedene problematike izrečeta stroka in javnost ter poenotijo stališča in sprejmejo zaključki, ki bodo resornim ministrstvom v pomoč pri oblikovanju končnih rešitev. Strokovni posvet je namenjen vsem udeležencem najemnega trga, lastnikom nepremičnin, najemnikom, mladim, nepremičninskim družbam, nepremičninskim strokovnjakom, predstavnikom ministrstev in lokalnih skupnosti.

  Arhiv: Predstavitev predloga Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

  GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Ministrstvo za infrastrukturo vabita na brezplačen strokovni posvet Predstavitev predloga Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, v petek 2. septembra 2016

  Arhiv: Vabilo na 17. SREČANJE NEPREMIČNINSKIH ORGANIZACIJ

  Arhiv: Vabilo na 17. SREČANJE NEPREMIČNINSKIH ORGANIZACIJ

  Vabimo vas, da se udeležite 17. SREČANJA NEPREMIČNINSKIH ORGANIZACIJ, ki bo v petek 9. 9. 2016 v Velenju.

  Arhiv: Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

  Na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo je objavljen predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Pripombe zbiramo do vključno 19.08.2016, na zpn@gzs.si

  Arhiv: 17. srečanje nepremičninskih organizacij

  17. srečanje nepremičninskih organizacij Velenje, petek 09.09.2016

  Arhiv: Poročilo o izobraževalnem seminarju: Strokovno vzdrževanje stavb – skrb dobrega upravnika, Ljubljana, 18.05.2016

  Združenje upravnikov nepremičnin pri Zbornici za poslovanje za nepremičninami je v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varnost pripravilo in izvedlo po našem mnenju, pa tudi po rezultatih anketnega vprašalnika, koristen izobraževalni seminar za vse, ki se ukvarjajo z upravljanjem nepremičnin. Objavljamo rezultate ankete o zadovoljstvu udeležencev in foto utrinke.

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

  Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika

  Izobraževalno delavnico: Strokovno vzdrževanje stavb - skrb dobrega upravnika bomo izvedli v sredo 18. maja 2016. Podrobno bomo obdelali: vzdrževanje stavb, električne inštalacije, strelovode, vzdrževanje dvigal, zaščito pred požarom ter varovanje in videonadzor. Udeleženci prejmejo publikacijo Elektrotehniške zveze Slovenije: Upravljanje stavb in električna varnost.

  Arhiv: ZPN E-novice št. 11/2016

  Objavljamo število 11/2016

  Arhiv: Stališča, predlogi in priporočila ZOP h gradivu "Razvoj metod ocenjevanja vrednosti nadomestil ob umeščanju prostorskih ureditev javnega pomena v prostor"

  Na posvetu o ''Vrednotenju nepremičnin v postopkih razlastitev za potrebe gospodarske javne infrastrukture'', ki ga je dne 16.03.2016 na GZS organiziralo Združenje ocenjevalskih podjetij ZPN, so bila sprejeta STALIŠČA, PREDLOGI IN PRIPOROČILA h gradivu »Razvoj metod ocenjevanja vrednosti nadomestil ob umeščanju prostorskih ureditev javnega pomena v prostor« Več >>

  Arhiv: Program dela ZPN za obdobje 2016-2019

  Upravni odbor ZPN je na svoji 4. seji, dne 24.03.2016, med drugim sprejel Program dela ZPN za obdobje 2016-2019.