Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Armaturne palice – začetek protidampinškega postopka za izdelke s poreklom iz Belorusije

V Uradnem listu EU, serija C, št. 114 z dne 31.03.2016 je objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih armaturnih palic s poreklom iz Belorusije – AD633. Zainteresirani ste ne glede na to, ali se odločite sodelovati v preiskavi ali ne, vabljeni, da svoja mnenja in stališča posredujete tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kadarkoli do zaključka postopka.

Arhiv: Izdelki iz steklenih vlaken – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za izdelke s poreklom iz Kitajske

V Uradnem listu EU, serija C, št. 99 z dne 15.03.2016, objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov za nekatere izdelke iz steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske. Komisija poziva vse proizvajalce izvoznike ali njihove predstavnike, da se ji javijo. Komisiji morajo v 15 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu EU, če ni določeno drugače, sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi 1 k obvestilu. Komisija poziva tudi vse druge zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije glede izbire vzorca, da to storijo v 21-ih dneh od datuma objave obvestila.

Arhiv: Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke

48. podelitev Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2015

Arhiv: Zbornično ogledalo - februar

Kratek pregled zborničnih dogodkov, stališč, projektov in aktivnosti.

Arhiv: Metalurški tehnik – nov šolski program na Ravnah na Koroškem in v Slovenski Bistrici

Leto 2016 prinaša mladim pred izbiro svoje šolske in poklicne poti edinstveno novost med srednješolske izobraževalne programe v Sloveniji, možnost vpisa v program Metalurški tehnik.

Arhiv: Vabilo k predstavitvi podjetja v spletni katalog Združenja kovinskih materialov in nekovin

Vabimo vas k predstavitvi podjetja v spletni katalog Združenja kovinskih materialov in nekovin, ki bo namenjen predstavitvi končnih proizvodov in storitev podjetij s področja dejavnosti, širši javnosti. Katalog bo predstavljal temeljno promocijsko gradivo Združenja kovinskih materialov in nekovin z namenom promocije podjetij, ki združujejo članstvo v Združenju.

Arhiv: Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, (UL RS, št. 4/2016, z dne 22.1.2016, stran 585).

Arhiv: Poslovna pričakovanja 2015

Arhiv: Konferenca Izzivi reciklažne industrije v Sloveniji

Vabimo vas, da se udeležite Prve problemske konference o reciklažni industriji kot resni alternativi izkoriščanju naravnih virov pri različnih vrstah surovin.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.