Združenje kovinskih materialov in nekovin

Novice


Arhiv: Vabilo k predstavitvi podjetja v spletni katalog Združenja kovinskih materialov in nekovin

Vabimo vas k predstavitvi podjetja v spletni katalog Združenja kovinskih materialov in nekovin, ki bo namenjen predstavitvi končnih proizvodov in storitev podjetij s področja dejavnosti, širši javnosti. Katalog bo predstavljal temeljno promocijsko gradivo Združenja kovinskih materialov in nekovin z namenom promocije podjetij, ki združujejo članstvo v Združenju.

Arhiv: Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

Aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, (UL RS, št. 4/2016, z dne 22.1.2016, stran 585).

Arhiv: Poslovna pričakovanja 2015

Arhiv: Konferenca Izzivi reciklažne industrije v Sloveniji

Vabimo vas, da se udeležite Prve problemske konference o reciklažni industriji kot resni alternativi izkoriščanju naravnih virov pri različnih vrstah surovin.

Arhiv: Kakšno bo letošnja bera gospodarstva

Kakšna bodo gospodarska gibanja v letu 2014? Kako jih ocenjujete vi, v vašem podjetju?

Arhiv: Želite vzgojiti lasten perspektiven kader?

Arhiv: Anketa: Inšpekcijski nadzor

GZS na povabilo Inšpekcijskega sveta, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve, sodeluje pri zbiranju informaciji

Arhiv: Vprašalnik European Economic Survey 2014

Rezultati ankete bodo primerjani in vključeni v skupno poročilo evropskih zbornic Eurochambres - skozi vaše oči bo prikazan položaj in ocene slovenskih podjetij glede pričakovanj za letošnje in prihodnje leto. Analizo z rezultati bomo objavili tudi v glasilih SKEP GZS.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.