Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Arhiv: Digitalizacija ATA zvezka: eATA

  Predvidoma bo med oktobrom 2018 in marcem 2019 potekalo testiranje digitaliziranega ATA zvezka med štirimi državami, to pomeni zbornicami, carinskimi organi in podjetji, ki uporabljajo ATA zvezke.

  Arhiv: ATA zvezek: Katar in Srbija

  Objavljeni so posodobljeni podatki glede uporabe ATA zvezkov v Katarju in Srbiji.

  Arhiv: ATA zvezek - regulacijski stroški

  Po Konvenciji o začasnem uvozu blaga imajo države pravico zaračunati stroške postopka, v primerih ko ATA zvezki niso pravilno zaključeni, vendar z posrednimi dokazi dokažemo, da je blago zapustilo državo začasnega uvoza.

  Arhiv: Izkaznice o vozniških kvalifikacijah

  Izpolnjeno vlogo za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah lahko vložite osebno na Upravnih enotah.

  Arhiv: Kdaj ne rabite licence?

  Licence ni treba pridobiti za naslednje vrste prevozov: 1. prevoz pošte kot javne storitve; 2. prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil; 3. prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 85. člena zakona; 4. prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 82. člena zakona; 5. prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom; 6. prevoz blaga z vozili ali s skupino vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg; 7. prevoz s posebnimi vozili, ki so bila izdelana ali predelana za poseben namen in se z njimi ne morejo opravljati prevozi potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. avtodvigala, črpalke za beton, vozila za prevoz čebel, potujoče knjižnice, avtobus, predelan v avtodom), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja; 8. prevoz za osebne potrebe.

  Arhiv: Sedež podjetja kot pogoj za licenco

  Skladno z Uredbo št. 1071/2009 je pogoj za pridobitev licence, da ima podjetje poleg sedeža tudi prostore, kjer hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo. V primeru, da ima podjetje na »sedežu podjetja« le pošti predal NE izpolnjuje pogoja za pridobitev licence.

  Arhiv: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

  Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več članica Evropske unije.

  Arhiv: Z ATA zvezkom na Svetovno prvenstvo v nogometu 2018 - FIFA World Cup

  Informacije v zvezi s carinskimi postopki za udeležbo na Svetovnem prvenstvu FIFA, ki bo potekalo med 14. junijem in 15. julijem 2018 v Rusiji.

  Arhiv: 13.4.: Poreklo blaga in začasni izvoz - Zbiramo še zadnje prijave

  Vabimo vas na kratek seminar POREKLO BLAGA IN ZAČASNI IZVOZ: Nepreferencialno poreklo blaga (Certificate of Origin) in začasni izvoz blaga z ATA zvezkom (ATA Carnet) v petek, 13. 4. 2018, od 12. do 14. ure.

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/