Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Seznam kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov - sprememba - UL 43/2004


Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Zakona o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 42/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o spremembi Seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov

1. člen

Seznam kmetijskih proizvodov iz priloge 1 k Zakonu o popisu zalog in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: zakon; Uradni list RS, št. 42/04) se spremeni, tako da se:
črtajo tarifne oznake: 0203 11 10, 0203 21 10, 0402 10, 0402 21, 0405 10, 0405 20 10, 0405 20 30, 0405 90, 0406, 0408 11 80, 0408 91 80 in 1517;
dodajo tarifne oznake: 0207 14 50, 0202 30 10, 0202 30 50, 2008 30 55 in 2008 30 75.

2. člen

Prečiščeno besedilo seznama kmetijskih proizvodov iz 2. člena zakona je v prilogi k temu sklepu in je njegov sestavni del.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-29/2004-2
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.


Vlada Republike Slovenije


 

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik


Pripeti dokumenti

Avtor: ZŽI