Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi – UL 84/2007


Na podlagi 3.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v povezavi s 3. členom Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne izdelke (Uradni list RS, št. 45/04) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za gospodarstvo in ministrom za zdravje

P R A V I L N I K

o spremembah Pravilnika o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi

1. člen

V Pravilniku o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/04, 81/05 in 96/06) se besedilo drugega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»Priloga 1 velja do preklica.«.

2. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

Št. 33003-41/2006/10

Ljubljana, dne 7. septembra 2007

EVA 2007-2311-0059

 

Iztok Jarc l.r.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.

Minister za zdravje

 

mag. Andrej Vizjak l.r.

Minister za gospodarstvo

 

Priloga:

 

 

 

PRILOGA 1

 

Najvišje cene z upoštevanim DDV, ki jih plačajo upravičenci z

upoštevanjem pomoči Evropskih Skupnosti

 

Kategorija 1

 

Pasterizirano polno mleko pakirano do vključno 1 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 0,28

EUR/l

 

UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno 1 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih skupnosti: 0,37

EUR/l

 

Pasterizirano polno mleko pakirano nad 1 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,17

EUR/l

 

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki

vsebuje najmanj 90% polnega mleka,

 

preračunano na maso, pakirano do vključno 0,25 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,86

EUR/ l

 

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki

vsebuje najmanj 90% polnega mleka,

 

preračunano na maso pakirano nad 0,25 l do vključno 1 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,28

EUR/l

 

Toplotno obdelano polno mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki

vsebuje najmanj 90% polnega mleka,

 

preračunano na maso pakirano nad 1.00 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,17

EUR/l

 

Polni mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega polnega

mleka – pakirano do vključno 200 gr

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,77

EUR/kg

 

Kategorija 2

 

Mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega mleka z najmanj

3% mlečne maščobe – pakirano do vključno 200

 

gr

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,73

EUR/kg

 

Toplotno obdelano mleko s čokoladnim ali drugim okusom, ki

vsebuje najmanj 90% mleka z najmanj 3% mlečne

 

maščobe, preračunano na maso, pakirano do vključno 0,25 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,88

EUR/ l

 

Kategorija 5

 

Pasterizirano polposneto mleko, pakirano do vključno1 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,32

EUR/l

 

UVT in sterilizirano mleko pakirano do vključno1 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,41

EUR/l

 

Pasterizirano polposneto mleko pakirano nad 1l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,21

EUR/l

 

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim

okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega

 

mleka, preračunano na maso, pakirano do vključno 0.25 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,90

EUR/ l

 

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim

okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega

 

mleka, preračunano na maso, pakirano nad 0.25 l do vključno 1.00

l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,32

EUR/l

 

Toplotno obdelano polposneto mleko s čokoladnim ali drugim

okusom, ki vsebuje najmanj 90% polposnetega

 

mleka, preračunano na maso pakirano nad 1,00 l

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,21

EUR/l

 

Polposneti mlečni jogurt, proizveden iz toplotno obdelanega

polposnetega mleka – pakirano do vključno 200 gr

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 0,81

EUR/kg

 

Kategorija 6

 

Mlečni jogurt proizveden iz toplotno obdelanega mleka z najmanj

1% mlečne maščobe – pakirano do vključno 200

 

gr.

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 1,54

EUR/kg

 

Kategorija 9

 

Siri, razen svežih in predelanih sirov, z vsebnostjo maščobe v

suhi snovi, preračunano na maso, najmanj 45%.

 

Najvišja cena, znižana za znesek pomoči Evropskih Skupnosti: 3,12

EUR/kg


Avtor: ZKZP