Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol - UL 16/2009


Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol

1. člen

(1) Trošarina za pivo se plačuje v višini 9,00 eurov za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva.
(2) Trošarina za etilni alkohol se plačuje v višini 911,00 eurov za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.
(3) Trošarina za vmesne pijače se plačuje v višini 82,00 eurov za en hektoliter vmesnih pijač.

2. člen

Trošarinski zavezanec plača trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. marca 2009 dalje.

3. člen

Ta uredba začne veljati 1. marca 2009.

Št. 00712-4/2009/6

Ljubljana, dne 19. februarja 2009

EVA 2007-1611-0096

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister


Avtor: ZKŽP