Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Ugodnejše zavarovanje poklicne odgovornosti izboljšuje kakovost računovodskih storitev

  Ponudniki računovodskih storitev imajo v okviru članstva v Zbornici računovodskih servisov na voljo vsebinsko in komercialno prilagojen program zavarovanja poklicne odgovornosti, ki je zavarovancem lani omogočil v povprečju 50 odstotkov vračila zavarovalne premije.

  LJUBLJANA, 26. 2. 2019 - Zavarovanje poklicne odgovornosti je ena od pomembnih prednostih, ki jo nudijo kakovostni računovodski servisi. S sklenitvijo zavarovanja poklicne odgovornosti izvajalec računovodskih storitev izkazuje veliko stopnjo odgovornosti pri opravljanju svojih storitev. Zbornica računovodskih servisov je zato v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d. o. o. za svoje člane sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov ZRS z Zavarovalnico Triglav, d. d. in Zavarovalnica SAVA d. d. Zavarovalni program, ki je kot prvi v Sloveniji posebej prilagojen dejavnostim ponudnikov računovodskih storitev, med drugim omogoča tudi vrnitev dela letne premije. 

  »Zavarovalni program poklicne odgovornosti, ki ga ponuja ZRS svojim članom, je boljši od obstoječih zavarovalnih produktov na slovenskem zavarovalnem trgu, saj je prilagojen predvsem posebnostim dejavnosti računovodskih servisov,« je izpostavil Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov.

  Zavarovanje že v osnovi ponuja prilagojeno izhodiščno premijo, individualni bonus ter skupni bonus kot udeležbo pri poslovno tehničnem rezultatu. Zaradi dobrega upravljanja tveganj članic ZRS, ki so vključene v zavarovalni program, je bilo na letni ravni malo zavarovalnih zahtevkov. Dosežen individualni in skupni bonus sta v letu 2018 tako predstavljala povprečno polovico letne premije. 

  Zavarovalnica SAVA d.d. bo zavarovanim članom do 15. 3. 2019 vrnila 30 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2018 - NCB). Zavarovalnica Triglav na osnovi Aneksa št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članom za leto 2018 ne priznava skupnega bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat v preteklem zavarovalnem obdobju. Zaradi ugodnega škodnega rezultata pa v letošnjem letu zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo, ki se obračuna na zavarovalni polici za leto 2019.

  »Ugodnejše premije pomembno vplivajo na razširjanje zavarovanja poklicne odgovornosti med računovodskimi servisi. S tem v prvi vrsti pridobijo njihove stranke, sami pa lažje odgovarjajo na dumping s strani nizkocenovnih ponudnikov,« je pojasnil Štefanac. 

  ZRS-jevo zavarovanje nudi boljše zavarovalno kritje kot ostali zavarovalni produkti na slovenskem trgu tudi z vidika vsebine. Ugodnosti so predvsem na področjih kršitev izpolnitvenih rokov, plačila kazni in glob, kršitvah zaradi malomarnosti ter pri sistemu bonus/malus.

  Zbornica računovodskih servisov je svojim članom ponudila polno pomoč pri sklenitvi zavarovanja poklicne odgovornosti. Tako imajo njeni člani na voljo vso dokumentacijo (krovni pogodbi s prilogami in pogoji) in spletni obrazec izbire zavarovalnega programa, kjer si člani zbornice lahko pripravijo tudi informativne izračune za posamezna zavarovanja.

  Povezava: https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/vsebina/Za-%C4%8Dlane/Ugodnosti/Zavarovanje-poklicne-odgovornosti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi