Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Članek ZRS: Z zavarovanjem poklicne odgovornosti se pripravimo na napake

  Z digitalizacijo in avtomatizacijo se je v računovodstvih močno zmanjšala verjetnost napak, kar pa ne pomeni, da je povsem izključena. Programska in strojna oprema nista nezmotljivi, napake pa se dogajajo tudi ljudem, ki še vedno sprejemamo pomembne odločitve z velikim vplivom na poslovanje naših strank.

  Napake najdejo tudi najbolj natančne in vestne med nami. Težko se jim je popolnoma izogniti. Veliko lažje se bomo z njimi soočili, če si priznamo, da nihče ni popoln in se bomo nanje čim bolje pripravili.

  Računovodje kot strokovnjaki odgovarjamo za škodo, povzročeno z opravljanjem našega poklica. Ker posledice naših napak najbolj občutijo naše stranke, lahko svojo poklicno odgovornost zavarujemo pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki in drugimi neprijetnimi finančnimi posledicami. S sklenitvijo tovrstnega zavarovanja tako tudi našim strankam zagotavljamo večjo stopnjo varnosti, zanesljivosti in odgovornosti.

  Zavarovanje poklicne odgovornosti krije škodo iz zahtevkov, ki bi jih naše stranke lahko uveljavljale proti nam zaradi strokovnih napak pri računovodskem delu, ne krije pa napak, ki so posledica neznanja.

  Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju s KRIK AKSIUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. svojim članom nudi ugodno zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav, d.d. in Zavarovalnici SAVA d.d. za obdobje 2020 – 2030.

  Zavarovalna ponudba obsega naslednja zavarovanja:

  • zavarovanje splošne odgovornosti iz registrirane dejavnosti,
   - zavarovanje poklicne odgovornosti računovodij in davčnih svetovalcev (pogoj je sklenitev zavarovanja iz prejšnje alineje)
    - dodatno zavarovalno kritje stroškov ponovne izdelave dokumentov za vsa tveganja (pogoj je sklenitev zavarovanj iz prejšnjih alinej)
    - kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje (plačnik premije in upravičenec do zavarovalnin je delodajalec),
  • nezgodno zavarovanje voznikov in potnikov na službeni poti,
  • prostovoljno kombinirano kolektivno nezgodno zavarovanje.

  Dosežene ugodnosti, predvsem iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti so pri:

  • kršitvah izpolnitvenih rokov,
  • plačilu kazni in glob,
  • določilu kršitve iz naslova malomarnosti,
  • sistemu bonus/malus.

  Posebej priporočamo sklenitev zavarovanj splošne in poklicne odgovornosti, saj smo tam dosegli bistvene ugodnosti oziroma omejitve določil o izključitvah. Poleg tega smo se dogovorili tudi za visoke popuste pri stroških zavarovanja, kadar bo malo skupnih ali individualnih prijav škodnih primerov.

  Več informacij o ponudbi zavarovanja poklicne odgovornosti za člane ZRS

  Pridružite se ZRS in pridobite številne ugodnosti

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi