Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Poročilo o zavarovalnem programu poklicne odgovornosti za člane ZRS za leto 2019

  GZS – ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV je v sodelovanju s KRIK AKSUM Zavarovalno posredniško družbo d.o.o. za člane GZS-ZRS sklenila Krovno pogodbo za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov GZS - Zbornice računovodskih servisov z Zavarovalnico Triglav, d.d. in Zavarovalnico SAVA d.d. S to pogodbo je prvič do sedaj jasno in pregledno določen zavarovalni program, ki je usklajen s potrebami članov GZS-ZRS.   

  V septembru 2016 je bil med Zavarovalnico Triglav d.d. in GZS – Zbornico računovodskih servisov podpisan Aneks št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov s katerim se spremeni naslednje: 

  • neomejen letni agregat;
  • enotna odbitna franšiza v višini 10 % dajatve zavarovalnice, vendar najmanj 450 EUR in največ 5.000 EUR, ne glede na izbrano višino zavarovalne vsote;
  • zavarovalno kritje se razširi na kazni (globe), ki bi jih moral plačati zavarovanec (član ZRS), ne glede na določbo 8) točke (1) odstavka 2. člena zavarovalnih pogojev z oznako PG-opo/11-4, če je slednji vpisan v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije. 

  Škodno dogajanje (zavarovalni zahtevki) za leto 2019 na dan 31. 12. 2019:

  • Zavarovalnica Sava d.d.: iz naslova predmetnega zavarovanja splošne in poklicne  odgovornosti je bilo prijavljenih šest škod. Pet škod je rezerviranih in še niso bile izplačane. Iz naslova nezgodnega zavarovanja ni bilo prijavljenih škod.
  • Zavarovalnica Triglav d.d.: iz naslova predmetnega zavarovanja splošne in poklicne  odgovornosti ni bilo prijavljenih škod.  Iz naslova nezgodnega zavarovanja ni bilo prijavljenih in likvidiranih škod.  

  Po končanem desetem zavarovalnem letu zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti in poklicne odgovornosti je Zavarovalnica Sava d.d. zavarovanim članom ZRS do 15. 4. 2020 vrnila 20 % zavarovalne premije (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2019 - NCB).   

  Zavarovalnica Triglav pa je, kljub temu, da na podlagi določil Aneksa št. 1 h Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članom za leto 2019 ni bila dolžna, priznala 5 % skupnega bonusa na doseženi poslovno tehnični rezultat v preteklem zavarovalnem obdobju, ki se obračuna na zavarovalni polici za leto 2020 (bonus na dosežen poslovno tehnični rezultat od plačane premije v letu 2019). 

  Zaradi ugodnega škodnega rezultata, pa v letošnjem letu (2020) zavarovalnici (vsem že zavarovanim v lanskem letu, razen tistim, ki so imeli prijavljeno škodo) priznavata 30 % individualni bonus na zavarovalno premijo, ki se obračuna na zavarovalni polici za leto 2020.  

   

  Vse informacije o zavarovanju poklicne odgovornosti so na voljo na povezavi >>  Fotogalerija

   

  Arhivi